Konya İl Halk Kütüphanesi

Konya'nın Kütüphanede Büyük Başarısı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2014 yılı kültür istatistiklerine göre Konya Halk Kütüphanelerinin kullanıcı sayısında 2.040.922 (İki milyon kırk bin dokuz yüz yirmi iki) kullanıcı ile Türkiye’deki toplam kullanıcıların %9,8 payını alarak bu alanda Türkiye birincisi oldu. İki milyon kişiyi aşmış olan kullanıcı sayının %67,3 ' lük kısmını ise Müdürlüğümüz hizmet binasını kullanan 1.373.993 (Bir milyon üç yüz yetmiş üç bin dokuz yüz doksan üç) kişi oluşturuyor. Bu dönemde Türkiye’de toplam 20.787.765 (Yirmi milyon yedi yüz seksen yedi bin yedi yüz altmış beş) kişi halk kütüphanelerini kullandı. 2014 yılında Konya’da toplam 35 tane halk kütüphanesi bulunurken Konya bu sayıyla Türkiye’de dördüncü sırada yer aldı.Halk Kütüphanelerini
Kullanıcı Sayısına
Göre İlk 10'a Giren İller

Halk Kütüphanesi Sayısına
Göre İlk 10'a Giren İller

Sıra

İl

 Kullanıcı
Sayısı

Sıra

İl

Kütüphane
Sayısı

1

Konya

2.040.922

1

Ankara

42

2

Diyarbakır

746.608

2

Nevşehir

39

3

Manisa

687.658

3

İzmir

38

4

Kayseri

594.109

4

Konya

35

5

Ankara

583.849

5

İstanbul

35

6

Gaziantep

581.930

6

Isparta

29

7

İstanbul

580.284

7

Sivas

28

8

Erzurum

476.518

8

Denizli

26

9

Çorum

475.210

9

Mersin

24

10

Mersin

469.593

10

Erzurum

22